LASSES VÄRLDAR


Personligt brev
Hej!
Sedan min tid som nätverkande kompetens- o organisationsutvecklare och projektkoordinator/kommunikatör för olika kompetensförsörjningsprojekt i många branscher, flera detaljhandelskedjor, och för personal på många nivåer är jag van att hantera alla delar av processen från behovsanalys, över teamrekrytering och upphandling konsulter, till uppföljning och agerande på denna.
Sedan den tiden är jag också van att öka kundens kompetens genom utveckling av olika kompetensutvecklingsprogram
inklusive framtagning ny tänkande företagsakademier, allt i nära samarbete med dem.
Jag tycker också om att jobba i olika form av nätverk för att få ut så mycket som möjligt.
Jag har dessutom stor vana vid såväl högskolemiljö som näringsliv och myndigheter.

På senare tid, i samband med att jag fått tillfälle att stanna upp och därmed utöka min förståelse, har jag fått ett perspektiv som ännu mer betonar även den personliga och individuella utvecklingen. Genom detta har jag kraftigt utvecklat mitt HR-tänkande.
Jag har utvecklat mina kunskaper i förändringspsykologi, höjt mina ambitionsnivåer och tror dessutom stenhårt att jag klarar dom.
Nu vill jag gå en annan, mer passionerad väg, genom att stödja andra att utvecklas och använda den styrka som ligger vilande i var och en.
Det är när vi jobbat med oss själva o utvecklat vår egen inställning utifrån den, som vi också kan jobba med inställning och förhållningssätt hos andra. Vi kan på så sätt erhålla helt nya infallsvinklar o nya vägar. Vi kan därmed upptäcka nya perspektiv o inte ha några begränsningar.
Jag har fått igen min stora nyfikenhet och stora passion och är numer en sökare som inte är rädd för utmaningar och möten utan ser stora möjligheter i dem. Jag har därmed utvecklat min personlighet och blivit mycket ödmjukare, genom att kunna stödja även andra att utvecklas, utvecklas alla parter.  Jag har fått ett annat fokus och springer inte omkring bara för springandets skull med bara ett mål för ögonen.
Jag lägger väldigt stor vikt vid själva Resan och dess innehåll. Jag fokuserar på det som är viktigt och hänger inte upp mig på oväsentligheter.

Jag är nu mycket kreativare och inte alls rädd för att hitta nya och okonventionella lösningar.
Grunden till detta är att jag nu är mer medveten, mer fokuserad o mer i stånd att förverkliga de förändringar och resultat jag vill uppnå.
Jag är nu mer stimulerad och har också andra värderingar än tidigare.
Därmed har jag tagit mig ur ekorrhjulet, ställt in siktet och börjat ta hand om mig själv och mina relationer.
Jag kan därmed få ut massor av energi och kraft. Jag får också tillträde till helt nya tankar och tankegångar och det helt utan begränsningar.

Beträffande akademisk bakgrund så är jag Civilingenjör, 1982-1987, på linjen för Industriell Ekonomi.
Jag följde sedan upp med licenciatstudier, en utbildning jag inte fullföljde på grund av att jag och några kollegor startade eget 1994.
Områden som jag speciellt prioriterat i min egen vidareutbildning är bland annat områdena:
Kompetensutveckling och Lärande samt Ledarskap och Kommunikation.
Jag är också utbildad i att utveckla och leda olika nätverk.
På senare år har Personlig / Individutveckling, Förändringspsykologi samt olika former av Personligt Ledarskap spelat allt större roller.

Det största misstaget du kan göra här i livet är att ständigt frukta att göra ett, låt därför inte gårdagen ta för stor del av dagen. Gårdagen vill jag inte ha tillbaka men jag kan utvecklas genom att VÅGA lära mig av den för att sedan kunna VÄXA och utvecklas på många plan.
BÄTTRE LYSS TILL DEN STRÄNG SOM BRAST ÄN ATT ALDRIG SPÄNNA SIN BÅGE.
Hälsningar!

Lars Mattsson