MED DETTA VILL JAG VISA PÅ HUR

JAG SKA SIKTA MOT DE HÖGSTA HÖJDERNA UTAN OCKSÅ KAN OCH VÅGAR NÅ DEM
genom att
koppla prestationen till mitt växande inre och utveckla en nyfiket levande organism

Det handlar om att både nå sina mål och dessutom ha det bra på vägen dit.
För att vi ska ha det bra på vägen behöver vi ha skapat en vältränad självkänsla
Om man sitter med armarna i kors hela dagarna gör man inga fel, men å andra sidan inget rätt heller.
”Om man vill utföra något måste man känna att man kan och får göra misstag.”
Om vi dessutom ska nå våra mål och även hitta nya behövs ett starkt självförtroende
Det är viktigt att tro att du dels kan komma dit, och dels kommer få nytta av att komma dit.

Människor som har mentala spärrar får ofta se sina talanger fly.
Du måste hela tiden hitta nya vägar för att kunna våga öppna dig för ny kunskap.
Tyvärr gör de flesta inte detta därför de är alltför upptagna med att bortförklara sig.
När jag löser mina problem genom att dölja dem och/eller skylla på andra utvecklas jag aldrig.

VÅGA VARA/TÄNKA ANNORLUNDA

Många vill undvika alla problem och utmaningar, men det avgörande för att forma en karaktär är övervinna svårigheter,
att inte fly trots negativa känslor utan träng undan rädslan och väx istället.
Om ett sinne en gång utsträcks till att omfatta en ny tanke, återgår den aldrig till den ursprungliga dimensionen.
Hem